เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (TCAS รอบ ๓) วิทยาลัยศาสนศึกษา


ปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา๒๕๖๓ รอบที่ ๓

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th